Thông tư hướng dẫn thu nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp

06/08/2008 12:00 - 2584 lượt xem

Thông tư của Bộ Tài chính số 106/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.
Tải tài liệu
Thong tu huong dan thu thue AD, AS, Tuve
Quảng cáo sản phẩm