Hoạt Động

Vụ việc tư vấn số 1 - Cơ chế giám sát hàng dệt may Việt Nam của Hoa Kỳ
Vụ việc tư vấn số 1 - Cơ chế giám sát hàng dệt may Việt Nam của Hoa Kỳ

01/04/2009

Tư vấn của hôi đồng TRC cho Hiệp hội dệt may và Chính phủ trong việc đối phó với Cơ chế giám sát hàng dệt may và nguy cơ kiện chống bán phá giá đối với mặt hàng này tại thị trường Hoa Kỳ
12
Quảng cáo sản phẩm