Bao, túi đóng hàng được dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp

20/04/2018 12:00 - 1641 lượt xem

Ngày 28 tháng 03 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm bao và túi đóng hàng được dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự nhập khẩu từ Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc:

- Sản phẩm bị điều tra: bao và túi đóng hàng được dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự (laminated woven sacks – gọi tắt là LWS) nhập khẩu từ Việt Nam, có mã HS 6305.33.0040, 3917.39.0050, 3921.90.1100, 3921.90.1500, 3923.21.0080, 3923.21.0095, 3923.29.0000, 4601.99.0500, 4601.99.9000, 4602.90.0000, và 5903.90.2500.

- Nguyên đơn: Tập đoàn Polytex Fibers và Công ty TNHH ProAmpac.

- Ngày 07/08/2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra thông báo kết luận sơ bộ khẳng định có trợ cấp đối với sản phẩm bị điều tra nói trên của Việt Nam. Biên độ trợ cấp như sau:
Tên Doanh nghiệp/
Exporter - Producer
Biên độ trợ cấp/
Subsidy Rate
Duong Vinh Hoa Packaging Company Limited 3.24%
Xinsheng Plastic Industry Co., Ltd. 6.15%
Các doanh nghiệp khác/All Others 5.19%


 
Tải tài liệu
AD CVD initiation Factsheet
AD initiation
CVD Preliminary Factsheet
Quảng cáo sản phẩm