Biện Pháp Tự Vệ

Thống kê các đối với hàng hóa Việt Nam
Thống kê các đối với hàng hóa Việt Nam

22/07/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2014.
Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam
Danh sách các quốc gia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam

21/05/2015

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường

(tính đến tháng 04/2012)

Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 30/9/2014
Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 30/9/2014

10/10/2014

Dưới đây là số liệu thống kê các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mà hàng xuất khẩu Việt Nam có liên quan tại thị trường nước ngoài tính đến 30/9/2014.
Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31.03.2014
Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31.03.2014

09/05/2014

Dưới đây là số liệu thống kê các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mà hàng xuất khẩu Việt Nam có liên quan tại thị trường nước ngoài tính đến 31/03/2014.
Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa VN tại thị trường nước ngoài tính đến 31/9/2013
Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa VN tại thị trường nước ngoài tính đến 31/9/2013

07/10/2013

Dưới đây là số liệu cập nhật các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa VN tại thị trường nước ngoài tính đến 31/09/2013.
Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thị trường Việt Nam tính đến 31/8/2013
Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thị trường Việt Nam tính đến 31/8/2013

29/08/2013

Dưới đây là số liệu cập nhật cáccuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nước ngoài tại thịtrường Việt Nam tính đến 31/8/2013.
Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ có liên quan tới hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2012
Số liệu cập nhật các biện pháp tự vệ có liên quan tới hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2012

10/03/2013

Dưới đây là số liệu cập nhật các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ có liên quan tới hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2012.
Số liệu cập nhật các vụ điều tra tự vệ liên quan tới hàng hóa Việt Nam
Số liệu cập nhật các vụ điều tra tự vệ liên quan tới hàng hóa Việt Nam

14/05/2009

Số liệu cập nhật các vụ điều tra tự vệ liên quan tới hàng hóa Việt Nam tính đến 30/11/2011.

Nguồn: Hội đồng Tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế - VCCI

Quảng cáo sản phẩm