Biện Pháp Tự Vệ

Tôn màu
Tôn màu

15/07/2016

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (QCLT) nhận được Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng tôn màu nhập khẩu
Phôi thép và thép dài (semi-finished and certain finished products of alloy and non-alloy steel)
Phôi thép và thép dài (semi-finished and certain finished products of alloy and non-alloy steel)

25/12/2015

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam khởi xướng ngày 26/12/2015.
Bột ngọt
Bột ngọt

03/09/2015

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Việt Nam khởi xướng ngày 01/09/2015.
Dầu thực vật
Dầu thực vật

26/12/2012

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam tiến hành khởi xướng điều tra ngày 26/12/2012
Kính nổi
Kính nổi

14/07/2009

Đây là vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam khởi xướng ngày 01/07/2009.
Quảng cáo sản phẩm