Hàng Xuất Khẩu Việt Nam Bị Kiện

Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/07/2016

17/08/2016

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 07 năm 2016
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/12/2015

31/12/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015
Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 31/12/2014

22/07/2015

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 31/12/2014
Các tin khác »

WTO và Các Quốc Gia Khác

Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành từ tháng 1/2015- 11/2015

13/11/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành từ tháng 1/2015- 11/2015.
Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành 4 tháng đầu năm 2015

12/05/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành trong 4 tháng đầu năm 2015.
Các tin khác »