Do Việt Nam Khởi Xướng

Việt Nam chưa khởi xướng điều tra chống trợ cấp nào

11/07/2017

Số liệu cập nhật ngày 11/7/2017
Thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu

17/05/2017

Thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 17 tháng 05 năm 2017.
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu

24/04/2017

Dưới đây là số liệu Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2017.   
Các tin khác »

Hàng Xuất Khẩu Việt Nam Bị Kiện

Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (12/2016)

13/09/2017

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường (tính đến tháng 12/2016)
Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 18/05/2017

18/05/2017

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 18/05/2017
Thống kê các vụ điều tra tự vệ có liên quan tới hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 18/5/2017

18/05/2017

Dưới đây là số liệu thống kê các cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ mà hàng xuất khẩu Việt Nam có liên quan tại thị trường nước ngoài tính đến 18/5/2017.
Các tin khác »

WTO và Các Quốc Gia Khác

Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành từ tháng 1/2015- 11/2015

13/11/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành từ tháng 1/2015- 11/2015.
Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành 4 tháng đầu năm 2015

12/05/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành trong 4 tháng đầu năm 2015.
Các tin khác »