Do Việt Nam Khởi Xướng

Thống kế các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành tính đến ngày 15/03/2018

21/03/2018

Số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành tính đến ngày 15/03/2018
Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 15/03/2018

21/03/2018

Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 15 tháng 03 năm 2018
Việt Nam chưa khởi xướng điều tra chống trợ cấp nào

11/07/2017

Số liệu cập nhật ngày 11/7/2017
Các tin khác »

Hàng Xuất Khẩu Việt Nam Bị Kiện

Thống kê các vụ kiện chống trợ cấp đối với hàng hóa của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/05/2018

01/06/2018

Số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp áp dụng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/05/2018
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/03/2018

03/04/2018

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2018
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (12/2016)

13/09/2017

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường (tính đến tháng 12/2016)
Các tin khác »

WTO và Các Quốc Gia Khác

Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá trên Thế giới tính đến 31/12/2016

27/02/2018

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 31/12/2016
Thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp trên Thế giới tính đến 31/12/2016

27/02/2018

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống trợ cấp tính đến ngày 31/12/2016
Thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ trên Thế giới tính đến ngày 30/06/2017

27/02/2018

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ trên Thế giới tính đến ngày 30/06/2017
Các tin khác »