Do Việt Nam Khởi Xướng

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2019.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2019.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến ngày 31.12.2019.

Các tin khác »

Hàng Xuất Khẩu Việt Nam Bị Kiện

Dưới đây là số liệu thống kê vụ việc phòng vệ thương mại tính đến ngày 31.12.2019

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2019.

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ điều tra tự vệ đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31.12.2019

Các tin khác »

WTO và Các Quốc Gia Khác

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành năm 2019

Đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống bán phá giá tính đến ngày 30/6/2019

Dưới đây là số liệu thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các vụ điều tra chống trợ cấp tính đến ngày 30/6/2019.

Các tin khác »