Chống Bán Phá Giá

Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/07/2016
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/07/2016

17/08/2016

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 07 năm 2016
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/12/2015
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/12/2015

31/12/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2014
Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2014

22/07/2015

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/12/2014.

 
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 30/9/2014
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 30/9/2014

10/10/2014

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 30/9/2014.
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/03/2014
Thống kê các vụ kiện CBPG đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến 31/03/2014

09/04/2014

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/03/2014.
Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG do Việt Nam khởi xướng tính đến 31/12/2013
Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG do Việt Nam khởi xướng tính đến 31/12/2013

31/12/2013

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống bán phá giá do Việt Nam khởi xướng đối với hàng hóa nước ngoài tính đến 31/12/2013.
Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/11/2013
Số liệu cập nhật các vụ kiện CBPG đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/11/2013

26/12/2013

Dưới đây là số liệu cập nhật các vụ kiện chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tại thị trường nước ngoài tính đến 31/11/2013
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường
Các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

12/12/2013

Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường
123
Quảng cáo sản phẩm