Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao (đợt 3 năm 2018)

30/05/2018 12:00 - 482 lượt xem

Ngày 31 tháng 05 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG05).

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT. Ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc áp dụng biện pháp tự vệ.
 
Căn cứ Mục 8 và Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931 nêu trên, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất cho năm 2018.
 
Sau khi thẩm định các bộ hồ sơ, Bộ Công Thương đã ban hành các Quyết định miễn trừ cho đợt 3 năm 2018, cụ thể như sau:
 
STT Tên doanh nghiệp Sản phẩm miễn trừ Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)
1 Công ty TNHH Tea Yang Việt Nam Thép làm khuôn dao, thìa, dĩa 24
2 Công ty TNHH gia công và Thép dịch vụ Sài Gòn Thép hợp kim làm giá đỡ bạc đạn của xe máy và ô tô 100
 
Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông báo kèm theo Quyết định số 1931 nêu trên, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo (theo mẫu) tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao đến Cục PVTM trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm