Bộ Công Thương ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu chất lượng cao và thép cuộn để sản xuất vật liệu hàn

17/05/2018 12:00 - 252 lượt xem

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG04).

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG05).

Căn cứ Thông báo kèm theo Quyết định 1931/QĐ-BCT và Quyết định 2968/QĐ-BCT, các sản phẩm thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng để sản xuất que hàn (vật liệu hàn) và các tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất được loại trừ ra khỏi phạm vi áp dụng của biện pháp tự vệ.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị miễn trừ do doanh nghiệp cung cấp, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã tổng hợp số liệu và trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành các Quyết định miễn trừ cho từng doanh nghiệp, cụ thể như sau:
 
TT Tên doanh nghiệp được
cấp miễn trừ
Số Quyết định miễn trừ Sản phẩm được miễn trừ Lượng cấp miễn trừ trong năm 2018 (tấn)
1 Công ty TNHH sản xuất Que hàn Đại Tây Dương Việt Nam 1388/QĐ-BCT Thép cuộn hợp kim 5.200
2 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 1389/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 77
3 Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex 1390/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 10.299
4 Công ty TNHH điện máy Aqua Việt Nam 1391/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 9.000

Theo quy định tại Quyết định số 1931/QĐ-BCT và Quyết định số 2968/QĐ-BCT nêu trên, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo (theo mẫu) tình hình nhập khẩu đến Cục PVTM trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đúng hạn đến Cục PVTM, Bộ Công Thương sẽ thu hồi Quyết định miễn trừ đã cấp.

Mọi thắc mắc và ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu xin gửi về:
Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 2220 5018 hoặc (+84-24) 2220 5002 (máy lẻ: 1037)
Cán bộ phụ trách vụ việc:
- Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng, email: hungnht@moit.gov.vn
- Chị Phan Mai Quỳnh, email: quynhpm@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Tải tài liệu
1-QĐ-BCT 2018-1388
2-QĐ-BCT 2018-1389
3-QĐ-BCT 2018-1390
4-QĐ-BCT 2018-1391
Quảng cáo sản phẩm