Bộ Công Thương công bố Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài (SG04)

02/11/2018 12:00 - 340 lượt xem

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

Ngày 18 tháng 7 năm 2016 trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Căn cứ theo kết quả rà soát, Bộ Công Thương quyết định duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, cụ thể như sau:

Đối với sản phẩm thép dài:
Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệ
Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019 12,4%
Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020 10,9%
Từ ngày 22/3/2020 trở đi 0%
(nếu không gia hạn)

Đối với sản phẩm phôi thép:
Thời gian có hiệu lực Mức thuế tự vệ
Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019 19,3%
Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020 17,3%
Từ ngày 22/3/2020 trở đi 0%
(nếu không gia hạn)

Thông tin chi tiết về Thông báo và Quyết định có trong tập đính kèm dưới đây:
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Tải tài liệu
QD 4086 Ket qua ra soat giua ky phoi thep, thep dai SG04
Quảng cáo sản phẩm