Bộ Công Thương gia hạn thời gian điều tra vụ kiện chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép cuộn/thép dây nhập khẩu

01/03/2019 12:00 - 1060 lượt xem

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2622/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép cuộn/thép dây có mã HS: 7213.91.90; 7213.99.90; 7217.10.10; 7217.10.29; 7229.90.99; 9839.10.00; 9839.20.00 nhập khẩu vào Việt Nam (AC01.SG04).

Căn cứ khoản 1 Điều 82 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, thời hạn điều tra là không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết định điều tra.

Căn cứ khoản 2 Điều 82 Nghị định 10, thời gian điều tra có thể được gia hạn không quá 06 tháng (tức là thời hạn điều tra có thể gia hạn đến ngày 26 tháng 7 năm 2019).

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-BCT gia hạn thời gian điều tra vụ việc đến ngày 26 tháng 02 năm 2019.

Ngày 26 tháng 02 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 410/QĐ-BCT gia hạn (lần 2) thời gian điều tra vụ việc đến ngày 26 tháng 4 năm 2019 (xem Quyết định tại đây).

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:  

Cục Phòng vệ thương mại, 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: +84-24-7303.7898 (máy lẻ 111). Fax: +84-24-7303.7897.
Email: quynhpm@moit.gov.vn; giangphg@moit.gov.vn.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm