Bộ Công thương thông báo gia hạn thời gian nộp bản trả lời câu hỏi của nhà sản xuất trong nước trong vụ việc Chống bán phá giá đối với nhôm định hình nhập khẩu từ Trung Quốc (AD05)

06/03/2019 12:00 - 829 lượt xem

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ từ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (AD05).

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại đã ban hành Công văn số 78/PVTM-P1 cho các bên liên quan trong vụ việc AD05 về việc ban hành Bản câu hỏi điều tra trong vụ việc này. Theo đó, các Bên liên quan phải gửi bản trả lời câu hỏi đầy đủ cho cơ quan điều tra muộn nhất vào 17h00 ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Ngày 25 tháng 2 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại nhận được Đơn đề nghị gia hạn nộp bản trả lời câu hỏi của nhà sản xuất trong nước trong vụ việc AD05 của Công ty tư vấn đại diện cho các nhà sản xuất trong nước.

Để tạo điều kiện cho các Bên yêu cầu hoàn thiện bản trả lời câu hỏi đầy đủ, chính xác nhất. Căn cứ Khoản 2, Điều 57 của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2017 quy định: “Thời hạn trả lời bản câu hỏi điều tra có thể được Cơ quan điều tra xem xét, gia hạn một lần với thời hạn tối đa không quá 30 ngày trên cơ sở văn bản đề nghị gia hạn của bên đề nghị gia hạn”, Cơ quan điều tra quyết định gia hạn bản trả lời câu hỏi dành cho các Bên yêu cầu đến ngày 31 tháng 03 năm 2019. Đề nghị các Bên yêu cầu gửi bản trả lời câu hỏi theo thời hạn quy định nêu trên tới địa chỉ: Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm - Hà Nội, Điện thoại: 024.73037898 (máy lẻ 111); Email: trongnd@moit.gov.vn (anh Trọng); giangphg@moit.gov.vn (chị Hương Giang)./.
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm