Bộ Công Thương thông báo về Hướng dẫn thực hiện việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP đặc biệt (vụ việc SG06)

21/03/2018 12:00 - 1499 lượt xem

Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau (mã vụ việc SG06).

Căn cứ Mục 5 của Thông báo kèm Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón cho rằng sản phẩm nhập khẩu của mình có đặc điểm khác biệt với sản phẩm phân bón DAP và MAP được sản xuất trong nước, nhưng có cùng mã HS và không thuộc trường hợp loại trừ, có thể gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đến Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương theo địa chỉ dưới đây.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các nội dung của Hồ sơ đề nghị miễn trừ, Cục Phòng vệ thương mại xin thông báo mẫu Đơn đề nghị miễn trừ và Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ miễn trừ của vụ việc SG06 để các doanh nghiệp biết và thực hiện.

- Đơn đề nghị miễn trừ (Xem trong tập đính kèm dưới đây);

- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ miễn trừ (Xem trong tập đính kèm dưới đây).

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đề nghị miễn trừ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP đặc biệt xin gửi về:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại  - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 2220 5018 hoặc (+84-24) 2220 5002 (máy lẻ: 1036)

Cán bộ phụ trách vụ việc: Bà Phạm Châu Giang, email: giangpc@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại  -  Bộ Công Thương
Tải tài liệu
1. Đơn đề nghị miễn trừ
2. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ miễn trừ
Quảng cáo sản phẩm