Bộ Công Thương thông báo về phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời mặt hàng phôi thép và thép dài đối với mã HS 9811.00.00

17/03/2016 12:00 - 1811 lượt xem

Ngày 07 tháng 03 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Liên quan đến Quyết định nêu trên, nhằm đảm bảo việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đúng sản phẩm theo mô tả của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương trân trọng xác nhận với Tổng cục Hải quan về phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời của mã HS 9811.00.00 như sau:

- Chỉ áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với các sản phẩm có mã HS 9811.00.00 được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10.

- Không áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với các sản phẩm có mã HS 9811.00.00 được dẫn chiếu đến các mã HS gốc còn lại.

Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) thông báo để các doanh nghiệp nắm được. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Cục QLCT đề nghị các doanh nghiệp thông báo để Cục kịp thời xử lý.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (+84 4) 2220 5002 (máy lẻ: 1035)

Fax: (+84 4) 2220 5003

Email: ninhtt@moit.gov.vn (ông Tô Thái Ninh); quynhpm@moit.gov.vn (bà Phan Mai Quỳnh)

Tin tức liên quan:

Vụ kiện Phôi thép và Thép dài

Việt Nam quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu

 
Nguồn: Cục quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương
 
Quyết định liên quan được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Quyet dinh va thong bao 160307
Quảng cáo sản phẩm