Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố kết luận cuối cùng khẳng định có bán phá giá trong vụ việc điều tra CBPG đối với tủ đụng dụng cụ nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc

06/04/2018 12:00 - 901 lượt xem

Ngày 04 tháng 04 năm 2017 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tủ đựng dụng cụ (tool chests and cabinets) nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, kết luận khẳng định có hành vi bán phá giá sản phẩm tủ đựng dụng cụ của Việt Nam và Trung Quốc vào thị trường Hoa Kỳ với mức biên độ phá giá rất cao lần lượt là: 327.17% và 97.11% - 244.29%.

Theo quy định của pháp luật về Chống bán phá giá của Hoa Kỳ, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước, dự kiến sẽ ban hành vào ngày 18/05/2018 sắp tới. Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ căn cứ vào 2 kết luận điều tra (kết luận điều tra về phá giá của DOC nói trên và kết luận điều tra về thiệt hại của ITC sắp tới) để đưa ra quyết định có áp đặt thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm này hay không. 

Một số thông tin chính của vụ việc: 

- Ngày khởi xướng điều tra: ngày 01 tháng 05 năm 2017; 

- Sản phẩm bị điều tra: Tủ đựng dụng cụ (Tool chests and cabinets) có mã HS: 9403.20.0021, 9403.20.0026, 9403.20.0030, 9403.20.0080, 9403.20.0090, 7326.90.8688, 7326.90.3500;

- Nguyên đơn: Tập đoàn Waterloo Industries, Inc. (Waterloo);

- Kết luận sơ bộ: Ngày 13/11/2017, DOC ban hành kết luận sơ bộ với mức thuế CBPG tạm thời đối với tủ đựng dụng cụ của Việt Nam: 230.31% và đối với sản phẩm từ Trung Quốc: 90.40% - 168.93%.
Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập -  VCCI tổng hợp
Tải tài liệu
DOC Factsheet Multiple Tool Chests Cabinets AD Final
Quảng cáo sản phẩm