Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) khởi xướng điều tra chống bán phá giá với tủ đựng dụng cụ nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam

04/05/2017 12:00 - 1930 lượt xem

Ngày 01 tháng 5 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với tủ đựng dụng cụ nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc (ngoài điều tra về phá giá, Trung Quốc còn bị điều tra về trợ cấp).
           Trước đó, ngày 11 tháng 4 năm 2017, DOC thông báo đã nhận được đơn kiện của ngành sản xuất nội địa đề nghị điều tra chống bán phá giá sản phẩm nêu trên.
Một số thông tin về vụ việc:
- Sản phẩm bị điều tra: Tủ đựng dụng cụ (tool chests and cabinets) có mã HS: 9403.20.0030, 9403.20.0026 và 7326.90.3500.

- Giai đoạn điều tra: 01/10/2016-31/3/2017.

- Nguyên đơn: Tập đoàn Waterloo Industries Hoa Kỳ.

- Biên độ phá giá cáo buộc với Việt Nam: 21,85% (Nguyên đơn sử dụng nước thay thế là Indonesia). Đối với Trung Quốc, biên độ phá giá cáo buộc là 159,99%. (giảm so với biên độ cáo buộc trong đơn kiện).

Nguyên đơn cáo buộc rằng sản phẩm bị điều tra được xuất khẩu sang Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị thông thường và việc bán phá giá đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất Hoa Kỳ qua việc kìm giá, ép giá, suy giảm lợi nhuận, sụt giảm khối lượng bán hàng, suy giảm thị phần, suy giảm số lượng việc làm và làm giảm công suất sử dụng.

Các công việc triển khai tiếp theo
- Ngày 02 tháng 5 năm 2017, sau khi thông báo khởi xướng điều tra, DOC đã gửi bản câu hỏi lượng và giá trị (Q&V questionnaire) cho các doanh nghiệp được nêu trong đơn kiện (known exporters/producers) để thu thập dữ liệu về lượng và giá trị xất khẩu nhằm làm cơ sở lựa chọn bị đơn bắt buộc. Các doanh nghiệp không nhận được bản câu hỏi Q&V vẫn có quyền nộp bản trả lời (có thể lấy bản câu hỏi tại website của cơ quan điều tra). Thời hạn để trả lời bản câu hỏi Q&V là không muộn hơn 5h00 chiều (theo giờ bờ Đông Hoa Kỳ) ngày 11 tháng 5 năm 2017.

Theo thông lệ, sau khi lựa chọn bị đơn bắt buộc, DOC sẽ gửi bản câu hỏi điều tra (thường 10-15 ngày sau khi khởi xướng điều tra) tới các bị đơn bắt buộc được lựa chọn.

Các bị đơn khác mà không được lựa chọn là bị đơn bắt buộc vẫn có thể được hưởng mức thuế suất riêng (bằng bình quân gia quyền của mức thuế suất áp dụng cho các bị đơn bắt buộc) (bị đơn tự nguyện). Để được lựa chọn là bị đơn bắt buộc, các doanh nghiệp phải gửi yêu cầu tới cơ quan điều tra (trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố thông báo khởi xướng điều tra).

- Ngoài ra, Hoa Kỳ có quy định về thuế suất gộp (combination rates), theo đó, các nhà xuất khẩu mà không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm bị điều tra cũng sẽ chịu thuế suất bằng với thuế suất của các nhà sản xuất cung cấp sản phẩm bị điều tra cho các nhà sản xuất này trong giai đoạn điều tra.

- Theo quy định, để chuẩn bị cho việc xây dựng bản câu hỏi điều tra của mình, DOC cho phép các bên có liên quan (interested parties):

(i) đưa ra các bình luận, vấn đề (raise issues) liên quan đến phạm vi sản phẩm bị điều tra, DOC sẽ xem xét tất cả các bình luận nhận được từ các bên có liên quan và có thể tham vấn với các bên có liên quan trước khi ban hành kết luận sơ bộ (nếu cần thiết). Thời hạn nộp các bình luận nêu trên là trước 5h00 chiều (theo giờ bờ Đông Hoa Kỳ) ngày thứ Hai, 22 tháng 5 năm 2017. Thời hạn cho các bên đưa ra các bình luận phản biện là trước 5h00 chiều (theo giờ bờ Đông Hoa Kỳ) thứ Năm, 01 tháng 6 năm 2017. Tuy nhiên, nếu các bên có liên quan nhận thấy một số thông tin bổ sung có thể liên quan đến phạm vi sản phẩm bị điều tra, thì có thể liên hệ DOC để cung cấp ngoài thời hạn nêu trên.

(ii) cung cấp bất kỳ thông tin hoặc bình luận nào mà các bên này cảm thấy có liên quan đến việc phát triển một danh sách chính xác các đặc tính vật lý của sản phẩm nói chung và các đặc tính vật lý được sử dụng làm tiêu chí so sánh để xác định sản phẩm tương tự. Thời hạn để cung cấp thông tin là trước 5h00 chiều (theo giờ bờ Đông Hoa Kỳ) thứ Ba, 16 tháng 5 năm 2017. Thời hạn cho các bên đưa ra các bình luận phản biện là trước 5h00 chiều (theo giờ bờ Đông Hoa Kỳ) thứ Ba, 23 tháng 5 năm 2017.

Mọi tài liệu phải được nộp dưới dạng bản điện tử (electronical) thông qua hệ thống cổng thông tin điện tử ACCESS, hoặc dưới dạng bản giấy tới Cơ quan thực thi và tuân thủ (cơ quan điều tra trực thuộc DOC) theo địa chỉ: Enforcement&Compliance’s APO/Dockets Unit, Room 18022, U.S. Department of Commerce, 1401 Constitution Avenue, NW, Washington, DC 20230 (ngày nhận và ngày gửi tính theo dấu bưu điện).
Lịch trình dự kiến của vụ việc (các giai đoạn này có thể được gia hạn theo quy định của Hoa Kỳ):
Sự kiện Thời gian
ITC ra kết luận sơ bộ về thiệt hại 26/5/2017*
DOC ra kết luận sơ bộ về phá giá 18/9/2017
DOC ra kết luận cuối cùng về phá giá 04/12/2017
ITC ra kết luận cuối cùng về thiệt hại 16/1/2018
Ban hành lệnh áp thuế 23/1/2018
*: trong trường hợp ITC ra kết luận không có thiệt hại, vụ việc được chấm dứt.

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm