Bột ngọt - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD09)

01/11/2019 12:00 - 4471 lượt xem

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3267/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm bột ngọt có mã HS 2922.42.20 (“Hàng hóa bị điều tra”) có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (In-đô-nê-xi-a).

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 31 tháng 10 năm 2019

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm bột ngọt có mã HS 2922.42.20

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019

4. Nguyên đơn: Công ty Ajinomoto Việt Nam, Công ty CP hữu hạn Vedan Viêt Nam và Công ty TNHH Miwon Việt Nam. 

Lịch trình vụ kiện
 
Thời gian Sự kiện
31/10/2019      Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 3267/QĐ-BCT)
15/11/2019 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu vụ việc AD06
Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, nhà xuất khẩu nước ngoài vụ việc AD06
Tải tài liệu
1. Quyết định và Thông báo khởi xướng điều tra
1.1 Bộ câu hỏi điều tra cho NSX NXK nước ngoài
1.2. Bộ câu hỏi điều tra cho NSK NNK trong nước
Quảng cáo sản phẩm