Canada ban hành kết luận cuối cùng về bán phá giá và trợ cấp trong vụ việc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng của Việt Nam

04/05/2018 12:00 - 966 lượt xem

Ngày 25 tháng 4 năm 2018, Cơ quan biên phòng Ca-na-đa (CBSA) đã ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra bán phá giá và trợ cấp đối với với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng (viết tắt là CPF- copper pipe fittings) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, CBSA xác định sản phẩm khớp nối đồng được trợ cấp và bán phá giá vào Canada. Mức biện độ trợ cấp, biên độ bán phá giá CBSA xác định đối với các công ty xuất khẩu của Việt Nam là 30.6% và 159%.

Theo dự kiến, Cơ quan điều tra thiệt hại (CITT) đối với ngành sản xuất trong nước của Ca-na-đa sẽ ban hành kết luận cuối cùng vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Trong trường hợp CITT kết luận hàng nhập khẩu bán phá giá, trợ cấp gây ra thiệt hại/đe dọa gây  ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước, Ca-na-đa sẽ áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp.

Bản dữ liệu cơ sở để đánh giá, xác định kết luận cuối cùng sẽ được CBSA công bố trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết luận cuối cùng.

Một số thông tin chung:

- Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 27 tháng 10 năm 2017

- Sản phẩm bị điều tra: khớp nối ống bằng đồng (copper pipe fittings) có các mã HS: 7412.10.00.11; 7412.10.00.19; 7412.10.00.90; 7412.20.00.11; 7412.20.00.12; 7412.20.00.19; 7412.20.00.90

- Nguyên đơn: Công ty Cello Products – có trụ sở tại Cambridge, Ontario.

- Giai đoạn điều tra: 01/01/2016 – 31/8/2017

Thông báo cụ thể của CBSA có trong link: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/cpf22017/cpf22017-nf-eng.html
Nguồn: Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công Thương
Quảng cáo sản phẩm