Ca-na-đa khởi xướng điều tra bán phá giá và trợ cấp đối với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Việt Nam

30/10/2017 12:00 - 878 lượt xem

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Cơ quan biên phòng Ca-na-đa (CBSA) đã ra thông báo khởi xướng điều tra bán phá giá và trợ cấp đối với với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng (viết tắt là CPF- copper pipe fittings) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.
     
Sản phẩm bị điều tra: khớp nối ống bằng đồng (copper pipe fittings) có các mã HS: 7412.10.00.11; 7412.10.00.19; 7412.10.00.90; 7412.20.00.11; 7412.20.00.12; 7412.20.00.19; 7412.20.00.90

Nguyên đơn: Công ty Cello Products – có trụ sở tại Cambridge, Ontario.

Giai đoạn điều tra: 01/01/2016 – 31/8/2017

Một số mốc thời gian chính (dự kiến) của CBSA

- 04 tháng 12 năm 2017: Thời hạn để các nhà xuất khẩu Việt Nam và Chính phủ gửi bản trả lời bản câu hỏi điều tra do Ca-na-đa ban hành tới địa chỉ:
Canada Border Services Agency
Trade and Anti-dumping Programs Directorate
SIMA Registry and Disclosure Unit
100 Metcalfe Street, 11th Floor
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0L8
Tel. (for courier reference only): 613-948-4605
Fax: 613-948 4844
                        E-mail at: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

- 25 tháng 01 năm 2018: thông báo kết luận sơ bộ về việc bán phá giá và trợ cấp.

- Trước buổi trưa ngày 19 tháng 3 năm 2018: nhận bản lập luận của các bên về vụ việc.

25 tháng 4 năm 2018:  ban hành quyết định cuối cùng về phá giá và trợ cấp.

Lịch trình cụ thể, chi tiết của CBSA xem tại: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/cpf22017/cpf22017-se-eng.html

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm