Cập nhật thông tin về cơ quan đầu mối quản lý hạn ngạch tại Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan trong vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc SG05)

05/07/2017 12:00 - 526 lượt xem

Liên quan đến vụ việc Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu (mã vụ việc SG05) theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Công Thương, ngày 19 tháng 6 năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã cập nhật mẫu giấy chứng nhận hạn ngạch, mẫu dấu và đầu mối liên hệ của cơ quan quản lý hạn ngạch tại Trung Quốc, Hàn Quốc và lãnh thổ Đài Loan.
           
        Để thuận tiện cho các đơn vị, doanh nghiệp liên quan chủ động trong quá trình thực thi, kiểm soát, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, Cục Quản lý cạnh tranh cập nhật tiếp theo tin đăng ngày 19 tháng 6 năm 2017 về thông tin đầu mối liên hệ của cơ quan quản lý hạn ngạch liên quan đến vụ việc SG05 như sau:
        1. Đối với tôn màu có xuất xứ từ Trung Quốc

        - Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cấp hạn ngạch: Hiệp hội Thương gia xuất nhập khẩu công nghiệp hóa chất ngũ khoáng Trung Quốc (CCCMC).

        - Đầu mối liên hệ của CCCMC như sau:

           LIU YULI

           Email: liuyl@cccmc.org.cn
           Điện thoại: 0086-10-85692781   Fax: 0086-10-65882821
            Địa chỉ: Prime Tower, No.22 Chaowai St, Chaoyang Dist, Beijing 100020
            Website: www.cccmc.org.cn
Hoặc:
            WANG FANG

            Email: wangf@cccmc.org.cn
            Điện thoại: 0086-10-85692795
 
Hoặc:
            FEIHUA FAN

            Email: fanfh@cccmc.org.cn
            Điện thoại: 0086-10-85692781  

Hoặc:
           ZUO YONGSHENG

           Email: zuoys@cccmc.org.cn
           Điện thoại: 0086-10-85692790 

2. Đối với tôn màu có xuất xứ từ Hàn Quốc

    - Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cấp hạn ngạch: Hiệp hội Thép Hàn Quốc (KOSA).

    - Đầu mối liên hệ của Hiệp hội Thép Hàn Quốc như sau:

    Mr. Hong Jeongyee

    Email: jeongyee.hong@ekosa.or.kr
    Số điện thoại VP: (+82)25593553
    Di động: (+82)1091645359

Hoặc:

     Ms. Taekyung Koh

     Email: taekyung.koh@ekosa.or.kr
     Số điện thoại VP: (+82)25593553

3. Đối với tôn màu có xuất xứ từ lãnh thổ Đài Loan

     - Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cấp hạn ngạch: Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan.

     - Đầu mối liên hệ của Cục Thương mại Quốc tế Đài Loan như sau:           

       JHANG, JHIH-JHONG (Mr. Jhang) 

        Email: rogerchang@trade.gov.tw
        Điện thoại: 02-2393-0331        Fax:02-23970522

Hoặc:

         CHEN, BOU-LIN (Mr. Chen) 
         Email: chenbl@trade.gov.tw    
          Điện thoại: 02-23977468        Fax:02-23970522

Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh
Quảng cáo sản phẩm