Cục Phòng vệ thương mại tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu (ER01.SG06)

17/08/2019 12:00 - 148 lượt xem

Ngày 02 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với phân bón DAP, MAP nhập khẩu (thời hạn có hiệu lực của Quyết định là đến hết ngày 06 tháng 3 năm 2020 nếu không gia hạn) (SG06).

Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) (Cơ quan điều tra) đã thông báo công khai về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ nêu trên.

Ngày 02 tháng 7 năm 2019, Cục PVTM đã nhận được Hồ sơ yêu cầu từ Công ty Cổ phẩn DAP -Vinachem và Công ty Cổ phần số 2 – Vinachem (Bên yêu cầu).

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Cục đã có công văn đề nghị bên yêu cầu bổ sung một số thông tin liên quan.

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Cục đã nhận được hồ sơ bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Các bước tiếp theo:

Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan điều tra thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét quyết định rà soát hoặc không rà soát vụ việc.

Nội dung thẩm định Hồ sơ bao gồm:

a) Xác định dấu hiệu gia tăng của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng;

b) Thông tin về tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng;

c) Thông tin về điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng;

d) Khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Để phục vụ công tác thẩm định, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Cơ quan điều tra đề nghị các doanh nghiệp trong nước sản xuất/kinh doanh hàng hóa tương tự, hàng hoá cạnh tranh trực tiếp với hàng hoá nêu trên cung cấp các thông tin sau:

- Thông tin về doanh nghiệp;

- Công suất thiết kế và sản lượng của phân bón DAP và MAP trong các năm: 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019;

- Ý kiến về vụ việc (đồng ý, phản đối, không có ý kiến);

- Bất kỳ tài liệu/chứng cứ nào khác mà doanh nghiệp cho rằng liên quan đến vụ việc.

Thời hạn cung cấp các thông tin nêu trên là ngày 27 tháng 8 năm 2019.

Mọi thông tin đề nghị gửi về:           

Phòng Điều tra thiệt hại và Tự vệ;

Cục Phòng vệ thương mại - 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cán bộ phụ trách: Chu Thị Hoa

Điện thoại: (024) 7303.7898 máy lẻ 128

Email: hoact@moit.gov.vn; giangphg@moit.gov.vn

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm