Dây đồng- Ấn Độ điều tra chống trợ cấp

13/09/2018 12:00 - 19804 lượt xem

Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Tổng vụ Phòng vệ thương mại (DGTR) – thuộc Bộ thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã thông báo khởi xướng vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm dây đồng nhập khẩu từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Một số thông tin về vụ việc:

- Sản phẩm bị điều tra: dây đồng (“Continuous Cast Copper Wire Rods”) gồm các mã HS: 7407.1010, 7407.1020, 7408.1190, 7408.1920, 7408.1990, 7409.11 và 7409.19.

- Nguyên đơn: Hindalco Industries, Vedanta Industries.

- Thời kỳ điều tra: (i) về trợ cấp: 04/2017 – 03/2018 (12 tháng); (ii) về thiệt hại: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 và thời kỳ điều tra trợ cấp.

- Cáo buộc của nguyên đơn: Nguyên đơn cáo buộc rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu hàng hoá bị điều tra của Việt Nam đã được nhận các khoản trợ cấp có thể đối kháng (ưu đãi thuế, miễn giảm thuế, ưu đãi khoản vay, hỗ trợ xuất khẩu…) từ Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp của Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ.

- Doanh nghiệp bị đơn: DGTR thông báo có thể sẽ tiến hành chọn mẫu ở mức độ hợp lý do số lượng các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc này lớn. Tuy nhiên, hiện nay, DGTR chưa thông báo chính xác các doanh nghiệp được lựa chọn, do đó, tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm được khuyến nghị chủ động chuẩn bị các tài liệu/dữ liệu để trả lời bản câu hỏi (trừ trường hợp doanh nghiệp quyết định không tham gia vụ việc).
 
Hồ sơ vụ việc được đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
1. India 2018 Initiation-notification Copper Wire Rods
2. Extention time for filing questionnaire
3. Further Extension Time
Quảng cáo sản phẩm