Đĩa ghi DVD - Ấn Độ điều tra chống bán phá giá

01/07/2009 12:00 - 1916 lượt xem

Đây là cuộc điều tra chống bán phá giá do Ấn Độ khởi xướng ngày 05/05/2009.

Ngày 02/07/2010, Bộ Thương mại Ấn Độ, quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức.

Mức thuế: 64.09% (50,51 USD/1.000 chiếc).

Thời hạn áp dụng: 5 năm.

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2010

Tải tài liệu
Initiation notification
AD pre findings
AD pre findings corrigendum
AD pre findings corrigendum II
AD final findings
Quảng cáo sản phẩm