Định luật luỹ thừa của xuất khẩu

20/07/2010 12:00 - 1601 lượt xem

William Easter - Đại học New York và Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ (NBER);

Ariell Reshef - Đại học New York; Julia

Schwenkenberg - Đại học New York

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã dẫn chứng một cách hệ thống các cấp độ tập trung cao trong sản xuất hàng xuất khẩu thông qua việc nghiên cứu khoảng 3000 sản phẩm ở 151 quốc gia chọn mẫu. Đối với mỗi quốc gia, sản xuất hàng xuất khẩu đều chịu sự chi phối của một vài “mặt hàng chủ lực” nhất định. Những mặt hàng này đóng góp phần lớn vào tổng giá trị xuất khẩu, và việc xác định chúng bao gồm cả tìm đúng sản phẩm và tìm đúng thị trường. Khối lượng xuất khẩu cao là kết quả của mức độ tập trung cao, sau khi đã kiểm soát được số lượng thị trường mà một quốc gia quyết định thâm nhập. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của các mặt hàng chủ lực. Sự phân bổ các mặt hàng xuất khẩu tuân theo một định luật dạng luỹ thừa một cách chặt chẽ, đặc biệt là ở phần đuôi trên. Điều này không chứng minh cho quy tắc “lựa chọn kẻ thắng cuộc” (“picking winners”) của việc phát triển xuất khẩu; mà nó chỉ ra rằng khả năng lựa chọn trước được một mặt hàng đem lại lợi nhuận giảm dần theo hàm số mũ tương ứng với mức độ thành công. Thêm vào đó, với một quy mô cho trước của một nền kinh tế nhất định, các nước đang phát triển có nguy cơ đối mặt với những đột biến về nhu cầu nhập khẩu nhiều hơn so với các nước giàu, do đó việc cố gắng lựa chọn trước mặt hàng xuất khẩu có lợi nhuận cũng đem lại ít lợi ích hơn.

Quảng cáo sản phẩm