DOC khởi xướng điều tra CBPG và CTC với bao và túi đóng hàng dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự từ Việt Nam

02/04/2018 12:00 - 1385 lượt xem

Ngày 28 tháng 03 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm bao và túi đóng hàng được dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự nhập khẩu từ Việt Nam.

         Một số thông tin về vụ việc

- Sản phẩm bị điều tra: bao và túi đóng hàng được dệt từ polyetylen hoặc dải polypropylen, nhựa, gai hoặc các vật liệu tương tự (laminated woven sacks – gọi tắt là LWS) nhập khẩu từ Việt Nam, có mã HS 6305.33.0040, 3917.39.0050, 3921.90.1100, 3921.90.1500, 3923.21.0080, 3923.21.0095, 3923.29.0000, 4601.99.0500, 4601.99.9000, 4602.90.0000, và 5903.90.2500.

- Nguyên đơn: Tập đoàn Polytex Fibers và Công ty TNHH ProAmpac.

Trước đó, ngày 07 tháng 3 năm 2018, DOC đã nhận được đơn yêu cầu điều tra CBPG và CTC đối với sản phẩm nêu trên. Nguyên đơn cáo buộc rằng sản phẩm LWS nhập khẩu từ Việt Nam đang được hưởng trợ cấp và đang được bán tại Hoa Kỳ với mức giá thấp hơn giá trị thông thường (biên độ phá giá cáo buộc là 101,73%-292,61%) gây ra/đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Hoa Kỳ.

Lịch trình dự kiến tiếp theo

- Dự kiến Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ra quyết định sơ bộ về thiệt hại của ngành sản xuất trong nước chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2018.

- DOC sẽ ban hành quyết định sơ bộ về trợ cấp vào ngày 31 tháng 5 năm 2018 (có thể gia hạn), quyết định sơ bộ về phá giá vào ngày 14 tháng 8 năm 2018 (có thể gia hạn).

Thông báo của DOC tại: https://www.commerce.gov/news/press-releases/2018/03/us-department-commerce-initiates-antidumping-duty-and-countervailing 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Quảng cáo sản phẩm