Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp PVTM

15/10/2019 12:00 - 1799 lượt xem

Sau hơn một năm tổ chức thực thi, Thông tư 06 là văn bản quy phạm pháp luật giúp Cục Phòng vệ Thương mại (PVTM) và Bộ Công Thương có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong việc xử lý các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM một cách nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi Thông tư 06 cũng đã cho thấy một số bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Căn cứ Quyết định số 2128/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Cục PVTM được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm 2019. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/10/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3577 1458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Tải tài liệu
Du thao 2 - Thong tu thay the TT06.2018
Quảng cáo sản phẩm