EU

28/11/2006 12:00 - 2085 lượt xem

QUY ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG EC SỐ 461/2004 NGÀY 08.03.2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH SỐ 384/96 VỀ BẢO VỆ CHỐNG LẠI HÀNG BÁN PHÁ GIÁ ĐƯỢC NHẬP KHẨU TỪ NHỮNG NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU VÀ QUY ĐỊNH SỐ 2026/97 VỀ BẢO VỆ CHỐNG LẠI HÀNG TRỢ CẤP ĐƯỢC NHẬP KHẨU TỪ CÁC QUỐC GIA KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU.
Tải tài liệu
Quy_trinh_mot_vu_kien_chong_ban_pha_gia_o_EU.doc 49 KB
AD consolidated regulation - EU.pdf 175.83 KB
Council Regulation No 461-2004 amend L77.pdf 143.43 KB
AD Regulation (EC) No 1225-2009.pdf 1139.47 KB
Quảng cáo sản phẩm