Gạch ốp lát - Argentina điều tra chống bán phá giá

25/08/2016 12:00 - 28539 lượt xem

Ngày 25 tháng 8 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Argentina về việc ngày 18 tháng 8 năm 2016, Bộ Sản xuất Argentina đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) đối với sản phẩm (tấm) gạch ốp lát nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam.


Một số thông tin về vụ việc:

  1. Hàng hóa bị điều tra: (tấm) gạch ốp lát có mã HS: 6907.90.00 và 6908.90.00

  2. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 18 tháng 8 năm 2016

  3. Các nước bị điều tra: Ấn Độ, Malaysia, Brasil, Trung Quốc và Việt Nam

  4. Biên độ phá giá cáo buộc: Trung Quốc 184,90%, Ấn Độ 106,64%, Malaysia 125,76%, Việt Nam 29,73%,và Brazil 22,79%.

  5. Giai đoạn điều tra phá giá: 2015-2016

  6. Giai đoạn điều tra thiệt hại: 2013-2016

Các bên liên quan phải gửi bản trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Bản câu hỏi điều tra. Trong trường hợp không xác định được chính xác ngày nhận bản câu hỏi của các nhà xuất khẩu, ngày này được xác định là 01 tuần sau khi bản câu hỏi được gửi đi, hoặc sau khi thông báo tới cơ quan đại diện ngoại giao của nước xuất khẩu.

  7. Quyết định cuối cùng: 

Ngày 14/3, Bộ Sản xuất Argentina đã ban hành quyết định cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm (tấm) gạch ốp lát nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Brazil và Trung Quốc. 

Theo đó, mức thuế CBPG áp dụng đối với hàng hóa bị điều tra nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Brazil lần lượt là 27,7%, 75,8%, 32%, 48,2%. Mức thuế CBPG áp dụng đối với hàng hóa bị điều tra của Việt Nam là 31,15%.


Tin tức liên quan:
Argentina khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với gạch ốp lát Việt Nam
Quảng cáo sản phẩm