Giải quyết tranh chấp số DS156

07/01/2015 12:00 - 1460 lượt xem

Guatemala — Biện pháp chống bán phá giá cuối cùng đối với sản phẩm xi măng portland xám nhập khẩu từ Mexico

 

Tiêu đề:

Guatemala – Xi măng II

Nguyên đơn:

Mexico

Bị đơn:

Guatemala

Các bên thứ ba:

EC; Ecuador; El Salvador; Honduras; Hoa Kỳ

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994): Điều  1, Phụ lục I, Phụ lục II, 3, 5, 6, 7, 2, 9,12, 18; GATT 1994: Điều  VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

05 tháng 01 năm 1999

Ngày đạt được thỏa thuận chung

24 tháng 10 năm 2000

 
Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện
 
Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010
 
Các báo cáo được thông qua của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm
 
Do Mexico khởi kiện.

Ngày 5 tháng 01năm 1999, Mexico đã yêu cầu tham vấn với Guatemala về các mức thuếchống phá giá cuối cùng do cơ quan có thẩm quyền Guatemala áp dụng vớisản phẩm xi măng portland xám nhập khẩu từ Mexico và quá trình ra quyếtđịnh. Mexico đã khẳng định rằng biện pháp chống phá giá cuối cùng khôngnhất quán với các Điều 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 và 18 của Hiệp định Chốngbán phá giá và phụ lục I và II, cũng như Điều VI của GATT 1994. Xemthêm WT/DS60.

Ngày 15 tháng07 năm 1999, Mexico yêu cầu thành lập ban hội thẩm. Tại cuộc họp ngày26 tháng 07 năm 1999, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp trì hoãn việc thànhlập ban hội thẩm. Sau yêu cầu thứ hai của Mexico, Cơ quan Giải quyếtTranh chấp đã thành lập ban hội thẩm tại cuộc họp ngày 22 tháng 09 năm1999. Ecuador, El Salvador, Cộng đồng Châu Âu, Honduras và Mỹ bảo lưucác quyền bên thứ ba. Ngày 12 tháng 10 năm 1999, Mexico đã yêu cầu TổngGiám đốc WTO quyết định thành phần của Ban hội thẩm. Ngày 2 tháng 11năm 1999, Ban hội thẩm đã được hình thành. Bản báo cáo của Ban hội thẩmđược ban hành vào ngày 24 tháng 10 năm 2000. Ban hội thẩm kết luận rằngviệc Guatemala khởi xướng điều tra, tiến hành điều tra và áp đặt biệnpháp cuối cùng đối với xi măng portland xám nhập khẩu từ Cruz Azul,Mexico là không nhất quán với quy định của Hiệp định Chống bán phá giátrong đó:
 
 •  
 • Quyết định của Guatemala rằng đã có đầy đủ bằng chứng về việc phá giá và nguy cơ gây ra thiệt hại để có thể khởi xướng một cuộc điều tra là không nhất quán với Điều 5.3 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Quyết định của Guatemala rằng đã có đầy đủ bằng chứng về việc phá giá và nguy cơ gây ra thiệt hại để có thể khởi xướng một cuộc điều tra và sai lầm tiếp theo là từ chối áp dụng các mức thuế chống phá giá do Cementos Progresdo đề xuất là không nhất quán với Điều 5.8 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Việc Guatemala đã không thông báo cho Mexico đúng hạn theo quy định tại Điều 5.5 của Hiệp định Chống bán phá giá là không nhất quán với điều khoản đó;
 •  
 • Việc Guatemala đã không đáp ứng được yêu cầu thông báo rộng rãi việc khởi xướng điều tra là không nhất quán với Điều 12.1.1 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Việc Guatemala đã không cung cấp tài liệu đầy đủ và đúng hạn về việc áp dụng đối với Mexico và Cruz Azul là không nhất quán với Điều 6.1.3 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Việc Guatemala đã không cho Mexico tiếp cận tài liệu của cuộc điều tra là không nhất quán với các Điều 6.1.2 và 6.4 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Việc Guatemala đã không cho phép Cruz Azul tiếp cận bản đệ trình ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Cementos Progreso đến tận ngày 8 tháng 01 năm 1997 là không nhất quán với Điều 6.1.2 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Việc Guatemala đã không cung cấp hai bản sao tài liệu điều tra theo yêu cầu của Cruz Azul là không nhất quán với Điều 6.1.2 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Việc Guatemala kéo dài thời hạn điều tra theo yêu cầu của Cementos Progreso nhưng không tạo cơ hội đầy đủ cho Cruz Azul để tự bảo vệ quyền là không nhất quán với Điều 6.2 của Hiệp định Chống bán phá giá;
   
 •  
 • Việc Guatemala đã không thông báo cho Mexico về kết luận của các chuyên gia độc lập (phi chính phủ) trong nhóm xác minh là không nhất quán với đoạn 2 của Phụ lục I Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Việc Guatemala đã không yêu cầu Cementos Progreso giải thích lý do không thực hiện được việc tổng hợp thông tin cần đệ trình trong suốt quá trình xác minh là không nhất quán với Điều 6.5.1 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Quyết định của Guatemala cho phép bảo mật bản đệ trình ngày 19 tháng 12 của Cementos Progreso theo quy định riêng là không nhất quán với Điều 6.5 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Việc Guatemala đã không “thông báo tới tất cả các bên liên quan về các tình tiết thực tế cơ bản đang được xem xét làm cơ sở quyết định áp dụng biện pháp cuối cùng” là không nhất quán với Điều 6.9 của Hiệp định Chống bán phá giá;
   
 •  
 • Việc Guatemala sử dụng “thông tin sẵn có tốt nhất” cho mục đích đưa ra quyết định cuối cùng về hành vi bán phá giá là không nhất quán với Điều 6.8 của Hiệp định Chống bán phá giá;
 •  
 • Việc Guatemala đã không tính đến hàng nhập khẩu của công ty MATINSA khi xác định thiệt hại và mối quan hệ nhân quả là không nhất quán với các Điều 3.1, 3.2 và 3.5 của Hiệp định Chống bán phá giá; và
 •  
 • Việc Guatemala đã không đánh giá tất cả các yếu tố khi xác định ảnh hưởng của hàng nhập khẩu bị coi là phá giá đối với nền công nghiệp trong nước là không nhất quán với Điều 3.4.
 •  
 
Cơ quan Giải quyết Tranh chấp thông qua báo cáo của Ban hội thẩm vào ngày 17 tháng 11 năm 2000.
 
Tình trạng thực thi của các Bản báo cáo được thông qua
 
Tại cuộc họpcủa Cơ quan Giải quyết Tranh chấp vào ngày 12 tháng 12 năm 2000, phùhợp với Điều 21.3 của Quy tắc Giải quyết tranh chấp, Guatemala thôngbáo với Cơ quan Giải quyết Tranh chấp rằng trong tháng 10 năm 2000,nước này đã xoá bỏ biện pháp chống phá giá và đã tuân thủ Các đề xuấtcủa Cơ quan Giải quyết Tranh chấp. Mexico hoan nghênh những việc làmcủa Guatemala trong trường hợp này.
Quảng cáo sản phẩm