Giải quyết tranh chấp số DS219

07/01/2015 12:00 - 1385 lượt xem

Cộng đồng Châu Âu — Các mức thuế chống phá giá đối với ống gang dẻo của Brazil

 

Tiêu đề:

 

Nguyên đơn:

Braxin

Bị đơn:

EC

Các bên thứ ba:

Chile, EC, Nhật Bản, Hoa Kỳ 

Các hiệp định liên quan (được đưa ra trong yêu cầu tham vấn)

Hiệp định ADA (Điều VI của GATT 1994):Điều 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 4.1, 5, 5.2,5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6, 6.1, 6.2, 6.12, 7,2, 9, 11, 12, 2.1, 15, 2.2, 2.4, 2.6; GATT 1994: Điều  I, VI

Ngày nhận được yêu cầu tham vấn:

21 tháng 12 năm 2000

Ngày lưu hành Báo cáo của Ban Hội thẩm

07 tháng 03 năm 2003

Ngày lưu hành Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm

22 tháng 07 năm 2003
Bản tóm tắt cập nhật về vụ kiện

Bản tóm tắt được cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2010.
Các báo cáo được thông qua của Cơ quan Phúc thẩm và Ban Hội thẩm

Do Brazil khởi kiện.

Ngày 21 tháng 12 năm 2000, Brazil yêu cầu tham vấn với Cộng đồng châu Âu liên quan đến các mức thuế chống phá giá cuối cùng áp đặt bởi Quyết định Hội Đồng (EC) số 1784/2000 liên quan đến ống gang dẻo nhập khẩu xuất xứ Brazil, không kể những sản phẩm có xuất xứ khác.
 •  
 • Brazil cho rằng việc thiết lập tình tiết thực tế của Cộng đồng châu Âu là không thích hợp và đánh giá về những thông tin này là không công bằng và khách quan ở cả hai giai đoạn quyết định tạm thời và quyết định cuối cùng, đặc biệt trong mối tương quan giữa giai đoạn khởi xướng điều tra và giai đoạn tiến hành điều tra (bao gồm việc định giá, tìm kiếm chứng cứ và kết luận bán phá giá, điều tra thiệt hại và mối liên hệ nhân quả giữa bán phá giá và thiệt hại)
 •  
 • Brazil cũng nghi ngờ cách đánh giá và các kết luận đưa ra dựa trên “lợi ích cộng đồng/lợi ích công cộng”
 •  
 • Tóm lại, Brazil cho rằng Cộng đồng châu Âu đã vi phạm Điều VI của GATT 1994 và các Điều 1, 2, 3, 4 ,5 , 6, 7, 9, 11, 12 và 15 của Hiệp định Chống phá giá.
 •  

Do yêu cầu từ phía Brazil, trong cuộc họp ngày 24 tháng 7 năm 2001, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp đã quyết định thành lập Ban hội thẩm. Chile, Nhật, Mexico và Mỹ bảo lưu các quyền bên thứ ba. Ban hội thẩm được thành lập ngày 5 tháng 09 năm 2001.

Ngày 15 tháng 01 năm 2002, cả hai bên yêu cầu Ban hội thẩm tạm ngừng công việc đến ngày 1 tháng 03 năm 2002 với hy vọng hai bên sẽ đạt được một thoả thuận. Ban hội thẩm đã đồng ý với yêu cầu này. Ngày 28 tháng 02 năm 2002, cả hai bên đã yêu cầu Ban hội thẩm trì hoãn thêm một lần nữa đến ngày 5 tháng 04 năm 2002 cũng với hy vọng như trên. Ban hội thẩm đã đồng ý với yêu cầu này. Ngày 22 tháng 04 năm 2002, Ban hội thẩm tiếp tục làm việc theo yêu cầu của Brazil. Ngày 3 tháng 05 năm 2002, Chủ tịch Ban hội thẩm thông báo với Cơ quan Giải quyết Tranh chấp về khả năng không thể hoàn thành công việc trong vòng 6 tháng vì những khó khăn về lịch làm việc, không kể những lý do khác. Ban hội thẩm hy vọng sẽ hoàn thành công việc trong tháng 12 năm 2002. Ngày 7 tháng 03 năm 2003, Ban hội thẩm gửi báo cáo cho các thành viên. Theo kết luận của Ban hội thẩm, Cộng đồng châu Âu đã hành động không nhất quán với những cam kết của mình theo các Điều:

 

 •  
 • Điều 2.4.2 của Hiệp định Chống bán phá giá khi áp dụng phương pháp “quy về không” (zeroing) đối với các biên phá giá âm trong quá trình xác định hành vi bán phá giá; và
 •  

 • Điều 12.2 và 12.2.2 khi Quyết định tạm thời hoặc Quyết định cuối cùng của Cộng đồng Châu Âu không nêu trực tiếp, rõ ràng những giải thích của Cộng đồng Châu Âu về việc thiếu đáng kể những yếu tố gây thiệt hại cụ thể được liệt kê tại Điều 3.4.  
 •  

Ban hội thẩm bác bỏ các yêu cầu khác của Brazil. Ngày 23 tháng 04 năm 2003, Brazil thông báo quyết định kháng án một số vấn đề về luật và cách diễn giải luật của Ban hội thẩm.

Ngày 22 tháng 07 năm 2003, Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm được gửi cho các thành viên. Trong số 7 nội dung đưa ra kháng án của Brazil, Cơ quan Phúc thẩm bác bỏ 6 nội dung. Cơ quan Phúc thẩm tán thành kết luận của Ban hội thẩm về việc Cộng đồng châu Âu đã hành động không nhất quán với Điều VI:2 của GATT 1994 hoặc với các Điều 1, 2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, hoặc Điều 3.5 của Hiệp định chống bán phá giá. Đồng thời, Cơ quan Phúc thẩm cũng bác bỏ khiếu nại của Brazil rằng Ban hội thẩm, trái với nghĩa vụ quy định tại Điều 17.6(i) của Hiệp định chống bán phá giá, đã không đánh giá đúng mức tình hình thực tế trước đó khi đưa vào tài liệu Chứng cứ EC-12. Cơ quan Phúc thẩm phản đối kết luận của của Ban hội thẩm trong một nội dung. Trái với Ban hội thẩm, Cơ quan Phúc thẩm nhận thấy Cộng đồng châu Âu đã hành động không nhất quán với các Điều 6.2 và 6.4 của Hiệp định chống bán phá giá khi không công bố với các bên quan tâm trong quá trình điều tra chống phá giá một số thông tin cụ thể về việc xác định tình hình ngành sản xuất trong nước. Các thông tin này có trong tài liệu chứng cứ EC-12.

Ngày 18 tháng 08 năm 2003, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và báo cáo của Ban hội thẩm được chỉnh sửa theo Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm.

Tình trạng thực thi của các Bản báo cáo được thông qua

Ngày 18 tháng 08 năm 2003, Cơ quan Giải quyết Tranh chấp thông qua báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm và báo cáo của Ban hội thẩm được chỉnh sửa theo Báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm. Ngày 15 tháng 09 năm 2003, trong một cuộc gặp với Cơ quan Giải quyết Tranh chấp, Cộng đồng châu Âu xác nhận sẽ thực hiện những khuyến nghị và quyết định của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp.

Ngày 1 tháng 10 năm 2003, Cộng đồng châu Âu và Brazil thông báo với Cơ quan Giải quyết Tranh chấp về việc hai bên đã đạt được thoả thuận về khoảng thời gian hợp lý để Cộng đồng châu Âu thực hiện các khuyến nghị và quyết định của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp, theo đó khoảng thời gian này sẽ là 7 tháng; nghĩa là đến ngày 19 tháng 03 năm 2004.

Ngày 17 tháng 03 năm 2004, Cộng đồng Châu Âu thông báo với Cơ quan Giải quyết Tranh chấp về việc đã đánh giá lại những kết luận gây tranh cãi trước đó của mình về biện pháp chống bán phá giá thông qua việc xem xét đầy đủ các phán quyết và kết luận trong các báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm, như đã nêu trong Điều lệ Hội Đồng (EC) số 436/2004 ngày 8 tháng 03 năm 2004, theo đó tuân thủ toàn bộ các khuyến nghị và quyết định của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp trong nội dung mâu thuẫn này và trong thời hạn đã thoả thuận giữa các bên. Tại cuộc họp của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp ngày 20 tháng 04 năm 2004, Brazil phản bác lại khẳng định của Cộng đồng châu Âu rằng EC đã thực hiện đầy đủ những khuyến nghị và quyết định của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp trong vụ việc này. Theo Brazil, mặc dù Cộng đồng châu Âu đã tính toán lại biên phá giá không theo phương pháp “quy về không” nhưng EC vẫn chưa thực hiện đầy đủ quyết định của Cơ quan Phúc thẩm liên quan đến các yêu cầu về thủ tục pháp lý xác đáng nêu trong Hiệp định chống phá giá. Cộng đồng Châu Âu phản bác lại quan điểm này của Brazil và phát biểu rằng Cộng đồng châu Âu sẵn sàng giải thích cụ thể hơn cho Brazil nếu cần thiết để thuyết phục Brazil rằng Cộng đồng Châu Âu đã thực hiện đúng những khuyến nghị và quyết định của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp.

Nguồn: wto.org
Quảng cáo sản phẩm