Giấy màng BOPP - Indonesia điều tra chống bán phá giá

02/09/2015 12:00 - 12782 lượt xem

Ngày 07/09/2015, Uỷ ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã đăng công báo số 652/KADI/IX/2015 ngày 02 tháng 9 năm 2015 quyết định khởi xướng điều tra chống chống bán phá giá đối với sản phẩm giấy màng BOPP (Biaxially Orented Polypropylene) nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam.

1. Bên đệ đơn: PT TriasSantosaTbk và PT. Lotte Packaging

2. Sản phẩm bị điều tra: Giấy màng BOPP có mã HS: 3920.20.10 và 3920.20.90.

Tin tức liên quan: 
Indonesia khởi xướng điều tra chống bán phá giá giấy màng BOPP Việt Nam
 
Tải tài liệu
Petition
Quảng cáo sản phẩm