Hội thảo "Tự chủ kinh tế trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau"

30/06/2014 12:00 - 2035 lượt xem

Một trong những nguyên tắc quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta là đa phương hóa, đa dạng hóa các đối tác phải gắn liền với nguyên tắc tự chủ kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững và ổn định. Mặc dù vậy, vì nhiều lý do khác nhau, một số ngành kinh tế đã và đang có sự phụ thuộc quá lớn vào một thị trường nhất định và do đó đứng trước những rủi ro lớn khi thị trường này có biến động. Trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông như hiện nay, vấn đề làm thế nào để đảm bảo tự chủ kinh tế càng được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết.

Với mục tiêu cùng các hiệp hội doanh nghiệp nhận diện một cách rõ ràng hiện trạng và mức độ phụ thuộc vào một thị trường của một số ngành kinh tế, từ đó đề xuất các giải pháp cấp bách với Chính phủ cũng như các doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo:

TỰ CHỦ KINH TẾ TRONG MỘT THẾ GIỚI PHỤ THUỘC LẪN NHAU

Thời gian:  8.00-12.00 Thứ Năm ngày 3 tháng 7 năm 2014

Địa điểm:  Hội trường Tầng 7 – Trụ sở VCCI, 9  Đào Duy Anh, Hà Nội

Nội dung:  Xem Chương trình gửi kèm

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Hiệp hội tham dự và trao đổi tại Hội thảo này.[1]

----------------------

Tải tài liệu
2019021215375701tuchukinhtetrongthe-gio-thoinhap-va-tuy-thuoc-lan-nhau8-trangpdf
2019021215375878bui-trinhbtgtwpdf
2019021215380053chuong-hnghi-tu-chu-kinh-tepdf
2019021215380243phien-12-ts-le-dang-doanhpdf
2019021215380409phien-13-mme-pham-chi-lanpdf
2019021215380639phien-21-ms-dang-phuong-dung-vitaspdf
2019021215380784phien-22-hiep-hoi-co-khipdf
2019021215380947phien-311-hiep-hoi-rau-qua-vnpdf
2019021215381151phien-312-mr-pham-vu-ha--hh-sanpdf
2019021215381378phien-321-mr-dao-cong-vu--hh-titanpdf
Quảng cáo sản phẩm