Khả năng Việt Nam bị đánh "lây" thuế chống bán phá giá

28/11/2011 12:00 - 1616 lượt xem

GS. Claudio Dordi, Chuyên gia trưởng Dự án Mutrap III

I. Giới thiệu

Từ tháng 3 năm 2006, Liên minh châu Âu EC (sau này là EU) đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm giầy mũ da (gọi tắt là FUL) nhập khẩu từ Việt Nam; các biện pháp (mức thuế là 10%) đã hết thời hạn áp dụng vào ngày 31/03/2011 vừa qua vì không có nhà sản xuất nào ở EU yêu cầu Ủy ban EC tiếp tục áp dụng những biện pháp này. Bài viết này, dựa trên một nghiên cứu tập trung vào các số liệu được lấy nguồn từ EUROSTAT, có hai mục tiêu chính: thứ nhất là bài viết sẽ cố gắng cung cấp một số thông tin mới về những lý do đằng sau quyết định của EU vào năm 2005 để bắt đầu việc điều tra đối với sản phẩm FUL của cả Trung Quốc và Việt Nam; thứ hai là thông qua việc phân tích số liệu xuất khẩu giầy mũ da sang EU sau tháng 3 năm 2011, bài viết sẽ đưa ra một sự đánh giá đầu tiên về tác động của việc hết thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá.

Vui lòng xem thông tin đầy đủ của Bài viết trong file đính kèm dưới đây

Nguồn: Dự án Mutrap III

Quảng cáo sản phẩm