Khóa tập huấn "Hướng dẫn Khai thác Thông tin từ Bản đồ Thương mại ITC"

08/10/2011 12:00 - 1413 lượt xem

Trong quá trình xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh, các số liệu thống kê, so sánh về xuất nhập khẩu hay tỷ lệ tăng trưởng của thị trường liên quan là những yếu tố đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, lâu nay, ở Việt Nam, những số liệu này hầu như không có, không đầy đủ hoặc rất khó tiếp cận.

Để đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) đã xây dựng “Bản đồ Thương mại” (Trade Map) – một Cơ sở dữ liệu trực tuyến đặc biệt lớn, cho phép người sử dụng tìm kiếm thông tin và dữ liệu về thương mại, xuất nhập khẩu về tất cả các sản phẩm, dịch vụ và các chỉ số thương mại của trên 200 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.

Để giúp các doanh nghiệp, hiệp hội và các đơn vị biết cách sử dụng và tận dụng tốt Cơ sở dữ liệu rất có ý nghĩa này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với  Dự án USAID STAR tổ chức Khóa tập huấn hướng dẫn sử dụng Bản đồ thương mại. Tham gia giảng dạy tại Khóa tập huấn là Ông Gregory Sampson, chuyên gia của ITC về Công cụ này. Cụ thể:

Khóa tập huấn

Hướng dẫn Khai thác thông tin từ “Bản đồ Thương mại ITC”

Thời gian:      01 ngày Thứ Hai 17 tháng 10 năm 2011

Địa điểm:       Trung tâm Phát triển và Phụ nữ

20 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội 

Nội dung:       Xem tài liệu kèm theo

Yêu cầu:        Học viên nghe, hiểu được tiếng Anh cơ bảntự trang bị laptop có khả năng bắt wifi (để thực hành)

Tải tài liệu
201902121702189503trademapcountryanalysisviepdf
201902121702203201trademapproductanalysisviepdf
Quảng cáo sản phẩm