Mắc áo bằng thép - Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp

19/01/2012 12:00 - 3737 lượt xem

Ngày 18/01/2012, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) chính thức ra quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo bằng thép (steel wire garment hangers) nhập khẩu từ Việt Nam và điều tra chống bán phá giá đối với hàng mắc áo bằng thép có xuất xứ từ Đài Loan căn cứ vào đơn kiện được đệ trình ngày 29/12/2011 trước đó.

Bên đệ đơn: M&B Metal Products Company, Inc; Innovative Fabrication LLC/Indy Hanger; và US hanger company, LLC

Sản phẩm bị điều tra: Sản phẩm mắc áo bằng thép có mã HS: 7326.20.0020 và 7323.99.9080

Diễn tiến vụ việc:

1. Điều tra về phá giá và trợ cấp của DOC:

Điều tra về phá giá:

Ngày 27/07/2012, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra kết luận sơ bộ khẳng định có phá giá đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 24/12/2012, DOC ra kết luận cuối cùng khẳng định có phá giá đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Biên độ phá giá cụ thể như sau:

Tên Công ty

Biên độ phá giá sơ bộ (%)

Biên độ phá giá cuối cùng (%)

TJ Group

135.81

220.68

CTN Limited Company

135.81

157.00

Ju Fu Co., Ltd.

135.81

157.00

Triloan Hangers, Inc.

135.81

157.00

Các Doanh nghiệp Việt Nam khác

187.51

220.68

 

Điều tra về trợ cấp:

Ngày 30/05/2012, DOC ra kết luận sơ bộ khẳng định có trợ cấp đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 24/12/2012, DOC ra kết luận cuối cùng khẳng định có trợ cấp đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Biên độ trợ cấp cụ thể như sau:

Tên Công ty

Biên độ trợ cấp sơ bộ (%)

Biên độ trợ cấp cuối cùng (%)

South East Asia Hamico Export Joint Stock Company (SEA Hamico), Nam A Hamico Export Joint Stock Company (Nam A), and Linh Sa Hamico Company Limited (Linh Sa)

21.25

31.58

Infinite Industrial Hanger Limited (Infinite) and Supreme Hanger Company Limited (Supreme)

11.03

90.42

Các Doanh nghiệp Việt Nam khác

16.14

31.58

2. Điều tra về thiệt hại của ITC:

Ngày 10/02/2012, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) ra kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất mắc áo thép nội địa Hoa Kỳ do mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam được trợ cấp và bán phá giá.

Ngày 01/02/2013, ITC ra kết luận cuối cùng khẳng định có thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ do mắc áo thép Việt Nam được trợ cấp và bán phá giá.

3. Quyết định áp thuế chính thức:

Căn cứ vào kết quả điều tra về phá giá và trợ cấp của DOC và kết quả điều tra về thiệt hại của ITC, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam với mức thuế chống bán phá giá bằng biên độ phá giá cuối cùng (nêu trên) và mức thuế chống trợ cấp bằng biên độ trợ cấp cuối cùng (nêu trên).

Lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp cùng có hiệu lực từ ngày 05/02/2013.

Một số thông tin liên quan đến vụ việc:

Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp mắc áo thép Việt Nam

ITC thông báo quyết định cuối cùng về thiệt hại trong điều tra CBPG, CTC mắc áo thép

DOC ra quyết định áp thuế sơ bộ đối với tính huống khẩn cấp đặc biệt với mắc áo thép Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ chính thức khởi xướng điều tra CBPG, CTC mắc áo thép Việt Nam

Tải tài liệu
Petition
AD Initiation
Factsheet: Initiation
CVD Pre Determination
AD Preliminary Determination
Pre Deter Critical Circumstances
Pre Determination
AD Final Determination
CVD Final Determination
AD CVD Factsheet Final
AD Order
CVD Order
Quảng cáo sản phẩm