Malaysia

18/08/2008 12:00 - 2028 lượt xem

Cơ quan có thẩm quyền

-         Cơ quan có thẩm quyền điều tra: Ban thực tiễn thương mại thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế

-         Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế có quyền ra các quyết định cuối cùng.

Các thời hạn điều tra

-         Quyết định khởi xướng điều tra: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn kiện, có thể gia hạn thêm 30 ngày nếu cần thiết.

-         Thời hạn nộp đơn yêu cầu điều trần: 30 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

-         Tổ chức điều trần: 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

-         Quyết định tạm thời: 90 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra, có thể gia hạn thêm 30 ngày nếu cần thiết.

-         Quyết định cuối cùng: 200 ngày kể từ ngày áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời.

-         Thời hạn rà soát: 180 ngày

 

Những điều cần lưu ý để vận dụng

-         Đơn kiện mới có thể được nộp lại sau 3 tháng kể từ ngày đơn kiện trước bị từ chối.

Thông tin

-         Các thông tin liên quan đến cuộc điều tra sẽ được công bố công khai.

 

 

Tải văn bản pháp luật tại đây
 
Tải tài liệu
Van ban chinh.rar 32.4 KB
Quảng cáo sản phẩm