Ống dẫn dầu - Canada điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá

23/07/2014 12:00 - 3696 lượt xem

Đây là vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp do Cơ quan Biên mậu Canada (Canada Border Services Agency) khởi xướng ngày 21/07/2014 đối với sản phẩm ống dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam và một số quốc gia khác căn cứ vào đơn kiện mà cơ quan điều tra nhận được ngày 29/04/2014 trước đó. 

Các quốc gia cùng là bị kiện gồm có: Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Việt Nam và Đài Loan (riêng Đài Loan không bị kiện chống trợ cấp trong vụ việc này). 

Một số thông tin về vụ việc:

1. Nguyên đơn: Tenaris Canada (Calgary,Alberta) và Evraz North America Inc. (Regina, Saskatchewan)

2. Hàng hóa bị điều tra: Ống thép dẫn dầu(OCTG) có mã HS như sau:

7304.29.00.11;7304.29.00.19; 7304.29.00.21; 7304.29.00.29; 7304.29.00.31; 7304.29.00.39;7304.29.00.41; 7304.29.00.49; 7304.29.00.51; 7304.29.00.59; 7304.29.00.61;7304.29.00.69; 7304.29.00.71; 7304.29.00.79;7304.39.00.10; 7304.59.00.10; 7306.29.00.11;7306.29.00.19; 7306.29.00.21; 7306.29.00.29; 7306.29.00.31; 7306.29.00.39;7306.29.00.41; 7306.29.00.49; 7306.30.00.29; 7306.30.00.39; 7306.50.00.90; 7306.90.00.10;7306.90.00.20

Một số tin tức liên quan đến vụ việc:

Canada khởi xướng điều tra CBPG và CTC ống dẫn dầu Việt Nam 

 
Tải tài liệu
Petition
Initiation Investigation
Pre Determination
Estimated margins of dumping, estimated amount of subsidy
Quảng cáo sản phẩm