Ông thép hàn không gỉ chịu lực - Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá

14/06/2013 12:00 - 1787 lượt xem

Ngày 06/06/2013, Bộ Thương mại Hoa Kỳ(DOC) chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép hàn không gỉ chịu lực (Welded Stainless Pressure Pipe) nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, căn cứ vào đơn kiện nhận được ngày 16/05/2013 trước đó.

Một số thông tin của vụ việc:

- Bên đệ đơn: Công ty Bristol Metals, Tập đoàn Felker Brothers và Công ty Outokumpu Stainless Pipe, đại diện cho 60.3% sản lượng sản xuất của ngành sản xuất nội địa ống thép không gỉ Hoa Kỳ.

- Sản phẩm bị kiện: Ống thép không gỉ có đường kính không lớn hơn 14 inches, ống có tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM A-312 hoặc A-778 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Sản phẩm có thể thuộc mã HS: 7306.40.5005; 7306.40.5040; 7306.40.5062; 7306.40.5064 và 7306.40.5085; 7306.40.1010; 7306.40.1015; 7306.40.5042; 7306.40.5044; 7306.40.5080 và 7306.40.5090.

(Chú ý: Mô tả sản phẩm nêu trên chỉ là phần dịch tóm tắt và không chính thức của VCCI. Thoogn tin chi tiết mô tả sản phẩm có trong file đính kèm dưới đây)

- Biên độ phá giá bị cáo buộc:

Quốc gia

Biên độ phá giá bị cáo buộc

Việt Nam

89.40% - 90.80%

Malaysia

22.67% - 22.73%

Thái Lan

23.77% - 24.10%

 

- Giai đoạn điều tra: 01/10/2012 đến 31/03/2013

Kết luận sơ bộ 

- Ngày 28/06/2013, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) ra kết luận sơ bộ khẳng định có thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ do hàng nhập khẩu bị cáo buộc bán phá giá. 

- Ngày 31/12/2013, DOC đã ra Quyết định sơ bộ khẳng định có hành vi bán phá giá sản phẩm ống thép không gỉ chịu lực. Theo đó, mức thuế suất thuế chống bán phá giá tạm thời như sau:

+ Đối với Việt Nam, 2 bị đơn bắt buộc (Công ty Sơn Hà và Công ty Mejonson) chịu mức thuế suất 17,72% và mức thuế suất toàn quốc cho toàn bộ các nhà sản xuất/xuất khẩu khác là 53,92%.

+ Mức thuế suất thuế chống bán phá giá tạm thời đối với các doanh nghiệp Thái Lan là: 7.16 - 10.92% và đối với các doanh nghiệp Malaysia: 22.7 - 167.11%.

Kết luận cuối cùng

 Ngày 21/7/2014, DOC đã ra Quyết định cuối cùng xác định biên độ phá giá đối với sản phẩm ống thép không gỉ chịu lực của Việt Nam là 16,25% và áp thuế chống bán phá giá đối với Công ty Sơn Hà và Công ty Mejonson với cùng mức là 16,25%.

Một số tin liên quan đến vụ việc:

Hoa Kỳ đệ đơn yêu cầu khởi xướng điều tra CBPG ống thép không gỉ Việt Nam

USITC ra kết luận sơ bộ khẳng định về thiệt hại 

Hoa Kỳ ra kết luận sơ bộ vụ CBPG ống thép hàn không gỉ chịu lực

Tải tài liệu
Factsheet WSPP Initiation
DOC Initiation
AD final
Quảng cáo sản phẩm