POSCO Việt Nam được miễn trừ chống bán phá giá 12.000 tấn thép

25/09/2019 12:00 - 686 lượt xem

Bộ Công Thương miễn trừ áp dụng biện p‌h_áp chống bán p‌h_á giá đối với Công ty TNHH POSCO Việt Nam Holdings, với lượng miễn trừ là 12.000 tấn trong năm 2019.Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định miễn trừ áp dụng biện p‌háp chống bán p‌há giá đối với sản phẩm thép mạ (vụ việc AD02)

Cụ thể, Bộ Công Thương miễn trừ áp dụng biện p‌háp chống bán p‌há giá đối với Công ty TNHH POSCO Việt Nam Holdings, với lượng miễn trừ là 12.000 tấn trong năm 2019.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ còn lại và sẽ thông báo sau.

Trước đó, ngày 30/3/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện p‌há chống bán p‌há giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.

Căn cứ Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện p‌h_áp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện p‌háp chống bán p‌há giá đối với thép mạ.

Nguồn: Hải Quan Online

Quảng cáo sản phẩm