Quyết định về việc bổ sung lượng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex nhập khẩu tôn màu chất lượng cao (SG05)

31/05/2019 06:02 - 156 lượt xem

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu (SG05).

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 268/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Công ty Samsung) nhập khẩu tôn màu chất lượng cao năm 2019, lượng miễn trừ là 7.213 tấn.

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã nhận được đơn đề nghị của Công ty Samsung về việc bổ sung hạn ngạch miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao năm 2019.

Trên cơ sở thẩm định hồ sơ theo quy định, ngày 23 tháng 5 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1387/QĐ-BCT về việc bổ sung lượng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Samsung đối với sản phẩm tôn màu PCM, VCM có mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7212.40.12, 7212.40.19 với khối lượng 2.974 tấn (Hai nghìn chín trăm bảy mươi tư tấn) trong năm 2019 (thời điểm có hiệu lực từ ngày 12/4/2019 đến ngày 31/12/2019).

Quyết định bổ sung miễn trừ đã được Văn phòng Bộ Công Thương phát hành (Điện thoại: 024 2220 2222).

Theo Điều 16 Thông tư 06/2018/TT-BCT, định kỳ 06 tháng trong thời hạn miễn trừ biện pháp PVTM, các tổ chức, cá nhân được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo tình hình nhập khẩu hàng hóa được miễn trừ đến Cục PVTM.

Tải Quyết định 1387/QĐ-BCT tại đây

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (024) 7303.7898 (máy lẻ: 111)
Email: trongnd@moit.gov.vn (anh Trọng), giangphg@moit.gov.vn
Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm