Sản phẩm bằng plastic - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (AD07)

07/08/2019 12:00 - 8320 lượt xem

Ngày 05 tháng 8 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2334/QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polymer từ propylen có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

I. Một số thông tin vụ việc:

1. Ngày khởi xướng điều tra: ngày 05 tháng 08 năm 2019

2. Mặt hàng bị điều tra: Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen (hay còn được gọi là sản phẩm màng Biaxial Oriented Polypropylene - BOPP), có các mã HS 3920.20.10, 3920.20.91

3. Giai đoạn điều tra: từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019.

4. Nguyên đơn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa (“FORMOSA”), 
Công ty Cổ phần Nhựa Youl Chon Vina (“YCVN”)

Lịch trình vụ kiện:

Cơ quan điều tra gửi bản câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất trong nước mà cơ quan điều tra biết và các doanh nghiệp nhập khẩu để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là 17h00, ngày 25 tháng 9 năm 2019 (giờ Hà Nội).
 
Thời gian Sự kiện
05/08/2019 Khởi xướng điều tra CBPG (Quyết định 2334/QĐ-BCT)
19/08/2019 Công văn v/v ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất trong nước và nhà nhập khẩu trong vụ việc AD07

 
Tải tài liệu
1. Quyết định khởi xướng điều tra QD 2334
1.1 Thông báo kèm QD 2334
1.2 Bản câu hỏi cho các doanh nghiệp nhập khẩu
1.3 Bản câu hỏi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước
1.4 Công văn 704 ban hành Bản câu hỏi điều tra đối với nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài
Quảng cáo sản phẩm