Sản phẩm ống thép - Colombia điều tra áp dụng biện pháp tự vệ

03/10/2013 12:00 - 2767 lượt xem

Ngày 17/9/2013, các nhà sản xuất Colombia đã có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với hai sản phẩm ống thép nhập khẩu.

Một số thông tin liên quan đến vụ việc:

- Bên đệ đơn: Tubos del Caribe Ltda. 

- Sản phẩm bị điều tra: sản phẩm ống thép loại Tubos de Entubación ("Casing") và Tubos de Producción ("Tubing") theo tiểu mục 7304.29.00.00 và 7306.29.00.00 trong Biểu thuế nhập khẩu của Colombia.

 

 

Quảng cáo sản phẩm