Số liệu các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU khởi xướng năm 2013

01/01/2014 12:00 - 1498 lượt xem

Dưới đây là số liệu thống kê các vụ kiện chống bán phá gia, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do EU tiến hành năm 2013.
 
Thống kê bao gồm những số liệu về các vụ khởi xướng điều tra, các biện pháp được EU áp dụng trong năm 2013.
 
Thông tin chi tiết có trong file đính kèm:
Tải tài liệu
tradoc_152184
Quảng cáo sản phẩm