Tập huấn về Cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO

15/08/2008 12:00 - 2216 lượt xem

Đơn vị tổ chức: Bộ Tư Pháp và Dự án Hỗ trợ cải cách pháp luật (LERAP) CIDA Canada

Thời gian: 28/5/2007 - 1/6/2007

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh

Tải tài liệu tại đây:

Tải tài liệu
Phan_1.zip 1839.86 KB
Phan_2.zip 1359.88 KB
Phan_3.zip 1889.21 KB
Phan_4.zip 1143.92 KB
Quảng cáo sản phẩm