Tham vấn công khai vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc

18/07/2020 12:00 - 94 lượt xem

Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã số vụ việc: AD08)

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cụ thể như sau:
 
Thời gian: 9h00-12h00 ngày 14 tháng 8 năm 2020 (theo giờ Hà Nội)

Địa điểm: Trụ sở Bộ Công Thương, 23-25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

Ngôn ngữ: Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Thời hạn gửi đăng ký tham gia và nội dung tham vấn

Thời hạn gửi đăng ký: Trước 17h00 ngày 07 tháng 8 năm 2020 (theo giờ Hà Nội). Phòng họp tổ chức buổi tham vấn sẽ được thông báo tới các Bên liên quan theo thông tin liên lạc đã đăng ký.

Thời hạn gửi nội dung tham vấn: Trước 17h00 ngày 07 tháng 8 năm 2020 (nếu có).

Cơ quan điều tra đề nghị các Bên liên quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi đăng ký theo mẫu (đính kèm) bằng văn bản hoặc thư điện tử, trong thời hạn quy định tại Thông báo này, theo địa chỉ dưới đây:

Cục Phòng vệ thương mại
 
Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 2220.5304

Email: trangntph@moit.gov.vn

Thông báo chi tiết được đính kèm trong tệp dưới đây:
Tải tài liệu
3. Thong bao cong khai va Mau dang kypdf
3a. Mau dang kydocx
Quảng cáo sản phẩm