Thép cuộn cán nguội - Malaysia điều tra chống bán phá giá

27/08/2015 12:00 - 8067 lượt xem

Ngày 27/08/2015, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) chính thức thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nguội (Cold Rolled Coils of Alloy and Non-alloy Steel) nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc.

1. Một số thông tin về vụ kiện:

- Ngày khởi xướng điều tra: 27/08/2015

- Sản phẩm bị điều tra: Thép cuộn cán nguội hợp kim và không hợp kim có độ dày từ 0.2 mm - 2.6 mm và rộng từ 700 mm – 1300 mm, thuộc mã HS: 7209.15 000, 7209.16 000, 7209.17 000, 7209.18 290, 7209.18 900 và 7225.50 000 (Mã AHTN: 7209.15.00, 7209.16.00, 7209.17.00, 7209.18.99, 7225.50.10 và 7225.50.90)

- Nguyên đơn: CSC Steel Sdn. Bhd.

- Kết luận sơ bộ:

Ngày 22/01/2016, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) ban hành kết luận sơ bộ.

Biên độ phá giá đối với Việt Nam là từ 4,58% - 10,55%

- Kết luận cuối cùng:

Ngày 23/05/2016, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) đã ban hành quyết định cuối cùng về vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ dành cho các sản phẩm thép cuộn cán nguội của Việt Nam có biên độ từ 4,58 – 10,55% và Mức thuế cuối cùng từ 3.06% - 13.68%

Lệnh áp thuế chống bán phá giá sẽ có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2016 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021.

2. Diến biến vụ kiện:

 
Thời gian Sự kiện
27/9/2015 Khởi xướng điều tra
22/1/2016 MITI ban hành kết luận sơ bộ.
07-17/3/2016 MITI tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với 02 doanh nghiệp bị đơn của việt Nam
23/5/2016  MITI ban hành kết luận cuối cùng về vụ việc


Thông tin liên quan:

Malaysia khởi xướng điều tra thép cuộn cán nguội Việt Nam
- Malaysia ban hành kết luận sơ bộ về vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam
- Malaysia tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với vụ việc điều tra chống bán phá giá mặt hàng thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam 


Hồ sơ vụ việc có trong các tập đính kèm dưới đây:
Tải tài liệu
Notice of AD initiation
Non-Confidential Questionnaire
Quảng cáo sản phẩm