Thép cuộn nguội - Indonesia điều tra chống bán phá giá

05/07/2011 12:00 - 1795 lượt xem

Đây là vụ kiệndo Indonesia khởi xướng điều tra chống bán phá giá ngày 24/06/2011 đối với thép cuộn nguội nhậpkhẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Sản phẩm bịđiều tra là các sản phẩm thép cuộn cán nguội có mã HS:7209.16.00.10, 7209.17.00.10, 7209.18.90.00,7209.26.00.10, 7209.27.00.10, 7209.28.90.00, 7209.90.90.00, 7211.23.20.00,7211.23.90.90, 7211.29.20.00, 7211.29.90.00, 7211.90.10.00 và 7211.90.90.00

Ngày 21/12/2012, Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) ban hành kết luận cuối cùng trong đó:

Biên độ phá giá tạm thời đối với các doanh nghiệp Việt Nam: 13.5% - 36.6%

Ngày 19/03/2012, Bộ Tài chính Indonesia ra quyết định số: 65/PMK.011/2013 áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan với mức thuế suất: 5,9% -55,6%

Một số thông tin liên quan trong vụ việc:

Indonesia ra quyết định cuối cùng điều tra CBPG thép cuộn cán nguội 

Indonesia ra quyết định tạm thời trong điều tra CBPG thép cuộn cán nguội 

Tải tài liệu
Indonesia khởi xướng điều tra CBPG với thép cuộn nguội VN
Krakatau Steel in dumping claim against CRC imports
Quảng cáo sản phẩm