Thép không gỉ cán nguội - Việt Nam điều tra chống bán phá giá (13-KN-BPG-01)

03/07/2013 12:00 - 7440 lượt xem

Ngày 02 tháng 7 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4460/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a và Lãnh thổ Đài Loan (mã số vụ việc 13-KN-BPG-01), căn cứ vào đơn kiện nhận được ngày 06/05/2013 trước đó.

Một số thông tin về vụ việc:

- Cơ quan điều tra: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương;

- Nguyên đơn: Công ty TNHH POSCO VST và Công ty cổ phần Inox Hòa Bình;

- Giai đoạn điều tra: từ ngày 01/04/2012 đến ngày 31/03/2013;

- Sản phẩm bị điều tra: Thép không gỉ cán nguội, có mã HS theo Biểu thuế nhập khẩu của Hải quan Việt Nam: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90.

Kết luận điều tra sơ bộ

Ngày 02 tháng 12 năm 2013,Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) công bố Kết luận điềutra sơ bộ vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàngthép không gỉ cán nguội, có mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00;7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 nhập khẩuvào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Indonesia,Malaysia và Lãnh thổ Đài Loan (mã số vụ việc 13-KN-BPG-01), phù hợp với quy địnhtại Điều 17 Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 về việcchống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.
Quyết định áp dụng biệnpháp tạm thời

Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 9990/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối vớimột số sản phẩm thép không gỉ cán nguội. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/01/2014 trong thời gian 120 ngày. Theo Quyết định và Thông báo gửi kèm,mức thuế chống bán phá giá tạm thời sẽ được áp dụng cho hàng hóa của các doanhnghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể như sau:

Nước/vùng lãnh thổ

Tên nhà sản xuất/xuất khẩu

Mức thuế chống bán phá giá

Trung Quốc

Lianzhong Stainless Steel Corporation

6,99%

Fujian Southeast Stainless Steel Co., Ltd.

6,45%

Các nhà sản xuất khác

6,68%

Indonesia

PT Jindal Stainless Indonesia

12,03%

Các nhà sản xuất khác

12,03%

Malaysia

Bahru Stainless Sdn. Bhd.

14,38%

Các nhà sản xuất khác

14,38%

Đài Loan

Yieh United Steel Corporation

13,23%

Yuan Long Stainless Steel Corp.

30,73%

Các nhà sản xuất khác

13,23%

 

Quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức:

Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Lãnh thổ Đài Loan (mã số vụ việc 13-KN-BPG-01). Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký.
 

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng cho hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, cụ thể như sau:
 

Nước/Vùng lãnh thổ

Tên nhà sản xuất/xuất khẩu

Biên độ bán phá giá

Trung Quốc

LISCO

4,64%

FSSS

6,87%

Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác

6,58%

Indonesia

JSI

3,07%

Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác

3,07%

Malaysia

Bahru

10,71%

Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác

10,71%

Đài Loan

YUSCO

13,79%

YLSS

37,29%

Các nhà sản xuất/xuất khẩu khác

13,79%


Trước đó, ngày 13 tháng 8 năm 2014,  Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá đã họp biểu quyết và nhất trí về các nội dung liên quan đến vụ việc:
(i)          Có tình trạng bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;
(ii)         Có trình trạng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kế hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể;
(iii)        Có mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá hàng hóa nhập khảu vào Việt Nam với thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

- Kết quả rà soát lần thứ nhất: 

Ngày 21 tháng 10 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 11353/QĐ-BCT tiến hành rà soát đối với vụ việc nêu trên. 

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1656/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội. Cụ thể: 

 

Nước/vùng lãnh thổ Tên nhà sản xuất Thuế chống bán phá giá cũ (áp dụng từ ngày 05/10/2014-13/5/2016) Thuế chống bán phá giá mới (áp dụng từ ngày 14/5/2016-06/10/2019)
Trung Quốc Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd. (STSS) 6.58% 17.47%
Các nhà sản xuất khác 4.64% - 6.87% 25.35%
Indonesia Jindal Stainless Indonesia 3.07% 13.03%
Các nhà sản xuất khác 3.07% 13.03%
Malaysia Bahru Stainless SDN BHD 10.71% 9.55%
Các nhà sản xuất khác 10.71% 9.55%
Đài Loan Yieh United Steel Corporation 13.79% 13.79%
Yuan Long Stainless Steel Corp. 37.29% 37.29%
Các nhà sản xuất khác 13.79% 13.79%

 
Một số tin tức liên quan:

Cục Quản lý Cạnh tranh nhận hồ sơ yêu cầu tiến hành điều tra CBPG thép không gỉ

Việt Nam khởi xướng điều tra CBPG thép không gỉ nhập khẩu

Việt Nam áp thuế chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội nhập khẩu
 

Tải tài liệu
Quyet dinh khoi xuong dieu tra.pdf
Thong bao khoi xuong dieu tra
Mau dang ky tham gia ben lien quan.pdf
bao cao so bo.pdf
Quyet dinh ap dung BPCBPG tam thoi.pdf
Thong bao ap dung BPCBPG tam thoi.pdf
Cong van 1230 huong dan thuc hien Quyet dinh 9990.doc
Ban cau hoi luong va gia tri cho nha san xuat-xuat khau nuoc ngoai.doc
Ban cau hoi luong va gia tri cho nha nhap khau.doc
Ban cau hoi luong va gia tri cho nha san xuat trong nuoc.doc
Quyet dinh 7896_QĐ_BCT.pdf
Thong bao kem theo QD 7896_QD_BCT.pdf
Tom tat bao cao ket luan dieu tra.doc
Quyet dinh ra soat so11353_QĐ_BCT
Quyet din hap dung kqrs 1656_QĐ_BCT
Thong bao kem theo Quyet dinh 1656
Quảng cáo sản phẩm