Thông báo Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống bán phá giá đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao (vụ việc SG05 và AD04)

18/02/2020 12:00 - 570 lượt xem

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam (Quyết định 1931) (vụ việc SG05).

Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3198/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với tôn màu có xuất xứ từ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc (vụ việc AD04) (Quyết định 3198).

Căn cứ theo quy định tại Mục 8 và Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định số 1931; Điểm d, Mục 1 của Thông báo kèm theo Quyết định 3918, doanh nghiệp nhập khẩu tôn màu chất lượng cao phục vụ sản xuất có quyền nộp hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống bán phá giá.

Căn cứ theo quy định của Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018, ngày 07 tháng 10 năm 2019, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ (SG05) đối với tôn màu chất lượng cao năm 2020. Tiếp đó, ngày 07 tháng 11 năm 2019, Cục PVTM tiếp tục đăng thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (AD04) đối với tôn màu chất lượng cao năm 2020.

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành 18 Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp chống bán phá giá với tổng lượng cấp miễn trừ cho năm 2020 là 82.019,7 tấn.
 
TT Tên doanh nghiệp được cấp miễn trừ Số Quyết định miễn trừ Sản phẩm được miễn trừ Lượng cấp miễn trừ năm 2020 (tấn)
1 Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex 3822/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 8.318
2 Công ty TNHH Thép JFE SHOJI Hải Phòng 3910/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 3.664
3 Công ty TNHH Kỹ thuật Geocon 3913/QĐ-BCT Tôn màu chống lóa, kẻ ô ly 384
4 Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tân Hà 3915/QĐ-BCT Tôn màu chống lóa, kẻ ô ly 700
5 Công ty CP Bao bì Kim loại Việt Nam 3916/QĐ-BCT Tôn màu tráng thiếc 2.118
6 Công ty Cổ phần Savican 3917/QĐ-BCT Tôn màu tráng thiếc 300
7 Công ty TNHH Deasun Vina 3918/QĐ-BCT Tôn màu tráng thiếc 706
8 Công ty TNHH Vina-Sanwa 3919/QĐ-BCT Thép phủ nhựa vân gỗ 66,2
9 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 3920/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 77,3
10 Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam 3921/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 6.414
11 Công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng 3922/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 63,2
12 Công ty TNHH Điện tử và Máy móc Steel Flower Hải Phòng 3923/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 23.117
13 Công ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam 3924/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 9.197
14 Công ty Superior Multi-Packaging VN 3925/QĐ-BCT Tôn màu tráng thiếc 1.439
15 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng 3926/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 21.103
16 Công ty TNHH Sa Na Ky Việt Nam 3927/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 185
17 Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát 3928/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 184
18 Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam và chi nhánh Công ty tại Hưng Yên 3929/QĐ-BCT Tôn màu PCM, VCM 4.164

 
Các Quyết định miễn trừ (bản cứng) đã được Văn phòng Bộ Công Thương phát hành, đề nghị các doanh nghiệp được cấp miễn trừ liên lạc với Văn phòng Bộ Công Thương trong trường hợp không nhận được Quyết định bản cứng (Điện thoại: 024 2220 2222).

Mọi thắc mắc và ý kiến về việc miễn trừ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu đề nghị gửi về:

Phòng Điều tra Thiệt hại và Tự vệ
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 (máy lẻ: 128)
Anh Nguyễn Đức Trọng, email: trongnd@moit.gov.vngiangphg@moit.gov.vn

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại
Quảng cáo sản phẩm